Lusthus och orangerier

C6C90290-0DEF-417F-9308-F804F210F75D

”Lusthusets tillkomst hänger tätt samman med trädgårdskultiveringens. Orden lusthus och lustslott är lekfulla byggnader ofta uppförda i en park eller trädgård för rekreation och till "lyst", dvs blott för pynt och nöje”.

Stiligahem

Lusthus och orangerier

Många längtar efter att förgylla trädgården med ett växthus. Jag drömmer istället oftast om lusthus eller orangerier. Det är byggnader jag gärna besöker och det är ett av mina favoritobjekt i kameralinsen. Här har jag samlat ett urval av mina inlägg på temat: 

Paviljonger, lusthus och fåfängor

Fåfänga, lusthus, ermemitage, kiosk eller paviljong, så många olika ord för egentligen samma sak, eller hur ligger det till? Här får du lusthusets historia.

Stallmästargårdens lusthus

Det lilla lusthuset vid Hagaparken kallas Drottning Kristinas Paviljong. Drottningen brukade ordna jakter och ridturer i trakterna av Brunnsviken och blev så förtjust i platsen att det fick bli ett lusthus. 

Fredrik Bloms flyttbara lusthus

På Gärdet finns en rosa skapelse med namnet Kungliga borgen. Den är formgiven av Fredrik Blom och är byggt för att flyttas. De första i sitt slag.

Djurgårdspaviljongen på Skansen

En empirdröm i rosa, grönt och grått formgiven av Fredrik Blom. Även den här är byggd för att kunna monteras ner och flyttas. Och det har den. Bland annat har den här byggnaden använts som en väntkur vid en ångbåtsbrygga i skärgården.

Swedenborgs lusthus på Skansen

Enligt traditionen spelade just det här lusthuset en central roll i Swedenborgs andliga liv. Här ska många av hans visioner och andliga samtal ägt rum. Nu är det placerat i en magiskt vacker rosenträdgård på Skansen.

Bellmansgatans lusthus på Skansen

Det fina lusthus som tidigare stod på Bellmansgatan på Södermalm, är numera en del av miljön runt Skogaholms herrgård på Skansen. Den här platsen är magiskt vacker i augusti. 

Kinesiska pagoden i Hagaparken 

Kina och allting kinesiskt var på modet under 1700-talet. Redan i landskapsarkitekten Fredrik Magnus Pipers generalplan över Hagaparken finns ett kinesiskt lusthus utritat. Men uppdraget att utforma templet fick Louis Jean Desprez år 1788.

Turkiska kiosken i Hagaparken 

Exotiska lusthus och genomtänkta siktlinjer var viktiga inslag i det engelska parkidealet. Lusthusen och fåfängorna placerades med stor medvetenhet och fick gärna ligga lite undanskymt, precis som turkiska kiosken.

Ebba Brahes lusthus 

Ebba Brahes lusthus på Bäckhammar anses vara det äldsta bevarade i Sverige. Och kanske det allra vackraste. På takets vindflöjel står årtalet 1636.

Orangerier

Ett orangeri är ett uppvärmt växthus där man övervintrar exotiska träd och växter. Det franska ordet för apelsin, orange, har givit upphov till namnet.

Orangeridrömmar på Engholm slott

Orangeriet på Engholm slott tilltalar ruinromantikern. Det har sett sina dagar, men är otroligt vackert. 

Ebba Brahes lusthus, Bäckhammar. Foto: Ekomuseum
Turkiska kiosken, lusthus, Hagaparken
Lusthus, Skansen

Linje