Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagras och varför?

Vi lagrar personuppgifter såsom namn och e-postadress när fyller i formuläret för att prenumerera på blogginlägg.

Kontaktuppgifterna används endast för utskick av påminnelser om inlägg.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Du kan när som helst begära information om de uppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade eller raderade. Och du kan återkalla ditt samtycke genom att avanmäla dig från prenumerationen. Kontakta oss genom att skicka e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies som statistikunderlag via Google Analytics och Ads för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte identifierande information om vem du som besökare är.

Så raderar eller rättar du information?

Kontakta Ann-Charlotte Jönsson på e-post annchajonsson@yahoo .se

Period som uppgifterna lagras?

Uppgifterna lagras endast för att skicka ut påminnelser via prenumerationstjänsten. När prenumerationen upphör raderas uppgifterna.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Ann-Charlotte Jönsson, annchajonsson@yahoo.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:

Uggelvik kommunikation AB

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.