C60F24E1-3B93-458B-9732-C84BBBB1A132

Stilikon: Walter Gropius och Bauhaus

Idag kanske de flesta associerar ordet Bauhaus till ett stort byggvaruhus, men Bauhaus är namnet på den arkitekturskola i Tyska Weimar som Walter Gropius (1883-1969) bildade och var rektor för 1919-28. Skolan har i sin tur givit namn till en av de arkitekturriktningar som influerat hela världen och blivit stilbildande för det vi kallar modern arkitektur.

Bauhaus var föregångaren till funktionalismen. Bauhaus var mer än arkitektur. Angreppssättet kring form banade väg för modern typografi, grafik och konst. I år är det 100 år sedan Bauhaus-skolan startade. 

Foto: The White City, Tel Aviv | Guy Levy

Bauhaus skolan

Walter Gropius Bauhaus skola var en experimentskola för arkitekter och formgivare. En viktig del i ideologin var trohet mot materialet. Den riktning som bejakar att Form följer funktion. Konstruktionen fick gärna vara avläsbar. Gropius introducerade användandet av stålbalkskonstruktioner för att på så sätt kunna ha stora glasade partier. 

Han ville sudda ut gränserna mellan fin- och folkkultur.  All formgivning; arkitektur så väl som konst och grafisk formgivning fick vara under samma tak, vilket var nytt då. Tidigare hade arkitektur hört till de tekniska skolorna. 

Skolan var både experimentell och ganska teoretisk. En av anledningarna till det sägs vara att Gropius själv inte kunde rita. Han var under sitt yrkesverksamma liv beroende av andra som kunde det. Av Meyer i Berlin och sedan av Marcel Breuer i USA. 

Gropius, van der Rohe och Le Corbusier

Det hela började 1910-1913 då Walter Gropius arbetade för arkitekten Peter Behrens. Där träffade han Charles-Édouard Jeanneret (Le Corbusier), Mies van der Rohe och Adolf Meyer. Vid den här tiden var det stilarna art noveau, nationalromantik, arts and crafts och jugend som dominerade arkitekturen. Peter Behrens stod för något annat, en slags industriell klassicism som influerade de fyra herrarna. Det är dessa herrar som brukar räknas till modernismens grundare. 

Tillsammans med Meyer bildade Gropius ett arkitektkontor i Berlin inriktad på industridesign. Tillsammans ritade de skofabriken Fagus-Werk (1911). Med sin kombination av stål och glas och tydliga gränser mellan slutet och öppet blev det startskottet för det som kom att kallas Bauhaus-arkitektur.

Bauhaus skolan startade 1919 och stängdes 1933 av nazisterna. Gropius idéer möttes av stor kritik och han flydde till USA (1937) via ett uppehåll i Storbritannien. I USA bildade han bland annat The Architect's Collaborative (1945). Efter kriget kom Gropius tillbaka till Tyskland.  

Bauhausskolan existerade bara under 14 år, på tre platser och med tre ledare.

  • 1919 Bauhausskolan startas och leds av Walter Gropius i Weimar.
  • 1925 Bauhausskolan flyttar till Dessau
  • 1928 Hannes Meyer tar över ledarskapet
  • 1930 Ludwig Mies van der Rohe tar över ledarskapet
  • 1932 skolan flyttar till Berlin
  • 1933 skolan stängs

Prefabricerade element och internationellt

Folkets arkitektur var viktigt för Gropius och hans kretsar. De ville hitta en ny väg för modern stadsbyggnad och massproduktion genom att bygga med moduler. Industriella produktionsmetoder och prefabricerade element var också en viktig del av det som Gropius och senare Bauhaus-skolan stod för. 

När man ser Bauhaus byggnader med dagens ögon förs tankarna till miljonprogrammen och till funkisen. Då ska man veta att Bauhaus är 1920-tal, alltså minst tjugo år tidigare. 

Redan från början var Bauhausskolan internationell och de som var elever ena året blev lärare och rektorer nästa. Några av de mest kända är: Marianne Brandt (Tyskland) Marcel Breuer (Ungern) Edouard-Wilfred Buquet (Frankrike) Christian Dell (Tyskland), Ilse Fehling (Tyskland), Johannnes Itten (Schweiz), Wassily Kandinsky (Ryssland) Peter Keller (Tyskland), Paul Klee (Schweiz)  Hannes Meyer (Schweiz), Ludwig Mies van der Rohe (Tyskland), Gerrit Rietveld (Holland) och Wilhelm Wagenfeld (Tyskland)

Bau betyder konstruktion

Visste du att Bau betyder konstruktion på tyska. I det samtida Tyskland kallades stilen Neue Sachlichkeit, det vill säga ny objektivitet och Neues Bauen, nya konstruktioner. 

 

 
Walter Gropius och Bauhaus i Dessau, Tyskland

Walter Gropius och Bauhaus i Dessau, Tyskland

DE284230-DDD3-432F-8A7D-095A01E55DBF

Sans serif

Herbert Bayer är skaparen bakom Sans serif-typsnittet som kom att bli synonymt med Bauhaus. Bayer var en av lärarna på skolan med ansvar för grafisk formgivning.

C1A08ABD-79F3-423A-B834-623C8AD28355

Fagus-Werk

Fagus-Werk i Alfeld, Tyskland blev byggnadsminnesmärkt redan 1946 och hundra år efter uppförandet, 2011, kom det på  Unescos världsarv

Vassily chair, Marcel Breuer

Model B3 chair a.k.a Vassily chair

1925-26. Model B3 chair av Marcel Breuer kallas ibland för Vassily chair. Visserligen var båda verksamma vid Bauhaus-skolan när stolen kom till. Kandinskij gillade stolen och ett exemplar till sitt kontor, där. Det var dock först långt senare. Foto:  Knoll

Cesca stolen, Marcel Breuers

”Bauhausstolen”

1928, Marcel Breuers ”Cesca” stol i rotting och stålrör som idag tillverkas av Knoll kallas ibland för Bauhausstolen. 

C94950F7-9D26-4909-ADBF-D379FBB5E64A

Pan-Am building

Pan-Am building, numera Metlife-building, ritades tillsammans med Pietro Belluschi och liknar en flygvinge. En av 1960-talets ikonbyggnader. 

 

För dig som vill veta mer

100 års jubileet firas på flera håll

Bauhaus-skolan grundades av Gropius i staden Weimar 1919. Skolan flyttades 1925 till Dessau och så till Berlin 1932. Jubileet firas på flera håll i Tyskland, bland annat i Dessau. Vasilij Kandinskij och Paul Klee var två av lärarna. Förutom Gropius var Marcel Breuer också rektor. 

Linje

Relaterade nyheter

IMG_7476
Stiligahem besöker
Trädgård och växter
15 juli, 2024

Bo på Hälsingegården Träslottet

Stiliga hem
Bo på Hälsingegården Träslottet En vän ställde frågan var man ska bo om man besöker de vackra Hälsing...
IMG_7425
1900-1929
Arkitekturhistoria
Stiligahem besöker
14 juli, 2024

Tjolöholms slott – interiören

Stiliga hem
Tjolöholms slott - interiörer Det är som att komma till England, fastän vi är utanför Kungsbacka på...