Ales stenar

Under den yngre järnåldern för omkring 500-1000 år e.kr sedan byggdes Ales stenar. Det är en skeppsättning som är 67 meter lång och består av sammanlagt 59 stenblock. Varje stenblock väger 5 ton. En del tror att det är en astronomisk kalender och andra menar att det är ett gravmonument. Ingen vet ...
Visa fler inlägg