En auktion - en resa i byråns historia

De klassiska auktionerna är en kunskapsbank och inspirationskälla till så mycket kulturhistoria. Var tidsepok har sitt särskilda uttryck och särart. Med utgångspunkt från en typ av möbel, denna gång byrån, vill jag visa hur den har utvecklats från barock till gustavianskt. Och hur materialval och ...
Visa fler inlägg