Gunnar Asplunds Villa Snellman

"Byggnaden fick sjunka tillbaka till tomtens inre hörn för att lämna största möjliga markutrymme fritt och för att komma nära det stora vårdträdet, en ek av mäktiga dimensioner. Önskemålet att erhålla en mot yttervärldens blåst och blickar skyddad men mot aftonsolen och öppen gårdsplan gav ...
Visa fler inlägg