Dansk design: Fem snickar-arkitektpar att lägga på minnet

I historien om den danska designframgången under 1900-talet har jag främst lyft fram formgivarna. Jag har berört en av de viktigaste arenorna, Den Permanente. I mitt förra inlägg skrev jag om Köpenhamns snedkerlaugs møbeludstilling och samarbetet med unga arkitekter som kom att prägla dansk funktionalism och  flytta dansk formgivning till dess storhetstid. 


När den fösta möbelutsällningen ägde rum 1927 var det bara två utställare av 23 som visade upp samarbeten med arkitekter. En av dem var A.J Iversen. Vid den sista utställningen år 1966 var  förhållandet det omvända. Då var det endast ett snickeri av 29 som inte visade upp ett samarbete. 


Sammanlagt var det 80 finsnickare som ställde ut på Köpenhamns snickargilles utställning under 40 år. Det finns finns ändå några snickar-arkitektpar som sticker ut lite extra. Genom samarbetet tänjdes gränserna kring vad som är möjligt att göra med trä.  Några av de mest uppmärksammade var följande snickar-arkitektpar var:

  • A.j Iversen och Ole Wanscher 
  • Erhard Rasmussen och Børge Mogensen                             
  • Johannes Hansen  och Hans J  Wegner
  • Rudolph Rasmussen och Kaare Klint
  • Ludvig Pontoppidan och Nanna Ditzel


(null)
Matstol i mahogny formgiven av Ole Wanscher i samarbete med A. J. Iversen, Köpenhamn 1965.  

1. Andreas Jeppe Iversen (1888-1979), A.J. Iversen och Ole Wanscher (1903-1985) samarbetade mellan 1933-1966. 

Stiligahem om Ole Wanscher 

Iversen var den som banade väg för det som kom att bli danish modern bland finsnickarna. Han var själv både formgivare och hantverkare men valde ändå tidigt att samarbeta med andra. Vid världsutställningen i Paris 1925 fick hans och arkitekten Kaj Gottlob samarbete en hedersutmärkelse. Samarbetet med Gottlob fortsatte sedan vid första utställningen 1927.  A.J arbetade med sammanlagt  28 olika formgivarkombinationer under möbelutställningen, från starten 1927 ända fram till 1961. Bland dem Flemming Lassen, Acton Bjørn, Mogens Lassen och Erik Møller. Det var dock samarbetet med Ole Wanscher som blev mest fruktbart. Bland objekten syns skrivbord, matsalsstolar och den egyptiska pallen. 


2. Erhard Rasmussen och Børge Mogensen samarbetade mellan 1941-1963. 

Stiligahem om Børge Mogensen

mobiluppladdning_625d72f02a6b2266fc33007d.jpg

Biblioteksbord av Børge Mogensen och Erhard Rasmussen, Danmark 1954. Mogensen är  förövrigt den arkitekt som samarbetade med flest möbelsnickare.

(null)

The Chair, ursprungligen kallad armbågsstolen,  albuestolen, formgavs av Hans J Wegner 1949 och tillverkades under många år av Johannes Hansen Möbelsnedker A/S. Dessa tillverkades under 1950-1960-talet. 

3. Johannes Hansen (1886–1961) och Hans J  Wegner (1914-2007) samarbetade mellan 1941-1966. 

Stiligahem om Hans J Wegner

Deras närmare 30 åriga samarbete resulterade bland annat i den albuestolen, the chair. När Johannes dog 1961 fortsatte sonen Poul Hansen med samarbetet. Johannes Jensen var en av initiativtagarna till utställningen och under en period ordförande.          


4. Rudolph Rasmussen och Kaare Klint samarbetade mellan åren 1930-1961.  

Rudolph Rasmussens Fabrik for Egetræsmøbler startade 1869 i Gothersgade och blev snabbt känd. Fabriken flyttade sedan till Nørrebrogade 45. Rud. Rasmussen anlitades av såväl hotel d’Angleterre som förmögna familjer De tidigaste möblerna kan man se i Nationalmuseets Klunkehjem , en dansk motsvarighet till Stockholms Hallwylska palats. Rud. Rasmussen samarbetade redan tidigt med arkitekter,  bland annat med Thorvald Bindesbøll. 1903 tog sönerna Victor och Rudolph över firman. Förutom Kaare Klint samarbetade de med nio andra arkitekter. Bland dem Børge Mogensen och Mogens Koch. 


Enligt Berlinske tidende kom Rud. Rasmussen i kontakt med Klint i samband med att Kunstindustrimuseet skulle flytta in i dåvarande  Frederiks Hospital i Bredgade. Kaare Klint formgav utställningsmontrarna som sedan tillverkades av verkstaden. Efter det kom firman att tillverka alla Klints möbler.  

mobiluppladdning_625d71559606ee1d075cf19e.jpg

Visste du att det är Kaare Klint som formgivit Rud. Rasmussens logotyp? Här ser vi en faksimil av en annons. Foto: danish-modern.co.uk


(null)

En av de ikoniska möblerna är Nanna Ditzels korgstol som ställdes ut första gången på snedkerlaugets møbeludstilling år 1950 där tidningen Nationaltiderne beskrev den som en av de vackraste stolarna på utställningen


5. Ludvig Pontoppidan (1899-1966) och Nanna Ditzel


Pontoppidan Samarbetade med inte mindre än 25 arkitekter mellan åren 1939-1966. Bland dem Nanna Ditzel, Børge Mogensen, Ib Kofoed-Larsen och Finn Juhl.

Ludvig Pontoppidan var själv en duktig formgivare och formgav själv stolar och olika småbord i favoritmaterialet teak och palisander. Under 50- och 60-talet hörde han till mest kända. 1960 var han en av de utvalda danskar som medverkade i utställningen The Arts of Denmark på Metropolitan museum of art där han beskrivs som den främsta av hantverkarna i Danmark.