Ales stenar

(null)

Under den yngre järnåldern för omkring 500-1000 år e.kr sedan byggdes Ales stenar. Det är en skeppsättning som är 67 meter lång och består av sammanlagt 59 stenblock. Varje stenblock väger 5 ton. En del tror att det är en astronomisk kalender och andra menar att det är ett gravmonument. Ingen vet vem eller varför den byggdes. 

Här på höjden har man en fantastisk utsikt över Östersjön och mot Bornholm. Jag föreställer mig att det måste vara en mäktig syn när man kommer från havet. Kanske ser det ut som jättar på avstånd. Teorin om att det är en jättelik astronomisk kalender är lockande. Jag tillåter mig att tro lite grand på den tolkningen, även om det nog inte är hela sanningen. 

Makt, försvar och fest är ganska grundläggande för människan. Och tro. Den här platsen är tilldragande. Jag får lust att återkomma och uppleva platsen i ett annat ljus. Så måste man ha känt även för tusen år sedan. Det här är en attraktiv plats värd att försvara, värd att dyrka och värd att freda från fiender. Mer komplicerat behöver det inte vara.  (null)

(null)
Blåsig dag och branta backar. 

(null)
Skulle det föreställa jättar eller är det ett gigantiskt solur? 

(null)

(null)
(null)
Magiskt vacker vy

(null)