Allmänt, Stilhistoria utställning

Utställning: Hem från 1500 till idag

I utställningen "Hem och bostad", som öppnade den 22 maj på Nordiska museet kan man se hur vi bott och möblerat våra hem från 1500-talet och fram till idag. Kanske finns det något att lära, något vi kan återuppta eller ta till sig av. Inte minst i ljuset av Alf Henrikssons ord: Den kan inte blicka ...
Visa fler inlägg