/ Nu och då /

Nu och då: Kraften över gränser och kulturer

(null)

Det är tack vare den här kvinnan, Bertha Lutz, som det står i stadgarna att också kvinnor kan sitta i FNs styrelse. "All men" inbegriper väl kvinnorna menade motståndarna och fick svar på tal av Bertha   "Kvinnor har kämpat i årtionden för sina rättigheter. Varför skulle de behöva kämpa så om det inte var nödvändigt" 


Jag lyssnade på ett föredrag av Rebecca Adami, forskare i pedagogisk filosofi med inriktning på mänskliga rättigheter i Stadsbibliotekets rotundan i förra veckan. Hon har forskat i FNs arkiv om tillkomsten av de mänskliga rättigheterna och  lyfter nu fram kvinnans roll i tillkomsten, bland annat i en bok som kommer ut i höst och genom ett event vid FNS högkvarter i december. Jag blev väldigt berörd av föredraget, för det visar vad människan kan åstadkomma när vi enas istället för smutskastning. Så det fick bli ett lite "out of topic" blogginlägg under rubriken nu och då. 


Bertha var inte ensam och kanske inte heller den som hade mest inflytande.  Sammanlagt åtta kvinnliga FN delegater bland drygt 400 män påverkade innehållet i de mänskliga rättigheterna. 


Antalet kvinnorna var få. De släppte fokus på skillnader i religion och kulturella uttryck och stred tillsammans för en gemensam sak, ett ord. Så kraftfullt.  


Idag på 2010-talet är det kvinnor i "väst"  som högljuddast  står upp för kvinnans jämställdhet. Jag tänker närmast på "pussy-riot" och metoo-rörelsen. Då på 40-talet var kraftfullaste rösterna från kvinnor i slöja och från det vi idag benämner utvecklingsländer. Det får mig att tänka på vad världen förändrats sedan 40-talet. Och vad mycket som inte ändrats. Jag blir påmind om att inte ska ta självklara saker för givna. Att frihet kan försvinna.  Att faktiskt värna om dem genom att påminna om att det faktiskt inte är självklart med yttrandefrihet, tryckfrihet och demokrati. Och att frågor jag brinner för, som att synliggöra funktionsnedsättningar tillexempel, är så viktigt. 


Jag skänker en tacksamhetens tanke till mina medsystrar från Indien, Pakistan, Israel, flera sydamerikanska länder, mellanöstern och även USA som sett till att den första artikeln så kraftfullt deklarerar "All human beings are born free and equal in dignity and rights"  och inte bara "All men". Ett inledande ord kan tyckas futtigt men tänk vilken skillnad det gör för hela budskapet. Kvinnorna stod upp för och fick igenom ord på ytterligare ställen, men inte på alla. Under kategorin "nu och då" filosoferar jag kring olika fenomen och ger en historisk koppling.