/ Stilhistoria /

Stilskolan: Nystilarna 1840-1900

Före vardagsrummet fanns Salen. Centrum i rummet var matsalsbordet som stod mitt på golvet. Utmed väggarna placerades extra stolar och kanske en och annan sybaron. Det var här i fotogenljusskenet som livet utspelade sig under slutet av 1800-talet. Den stil som var mest populär vid förra sekelskiftet kallas nystilarna. Det här hemmet ser faktiskt ganska mycket ut som det kunde ha gjort när huset byggdes i slutet av 1800-talet.
 
Nystilarna innebar att man tog gamla stilideal och omformade dem i nya tappningar, främst renässans och barock men också rokoko och Ludvig XVI. Först introducerades nygotiken och nybarocken. Stilen introducerades i Sverige omkring 1840 och var populär till 1900. Förutom materialvalen kännetecknas perioden av en mer överdriven och dekorativ formgivning än originalen. 

Den här stilepoken har eftervärlden inte sett med blida ögon, men faktum är att möblerna representerar ett bra hantverk.
Bruna bröstpaneler och en grön dekorativ kakelugn speglar ganska bra det stilideal som rådde under förra sekelskiftet.
Nybarockstolar runt ett bord mitt i Salen. Så här kunde det faktiskt sett ut i den stora salen när huset byggdes.
 I det här ljuset ser väggarna nästan pistagefärgade ut. Snyggt tycker jag med pistage och choklad tillsammans.
 
Foto: ESNY

nystilar