Stilikon: Ephraim Ståhl

Om Georg Haupt är byråns mästare så är Ephraim Ståhl stolens, främst den sengustavianska. Ephraim Ståhl (1768-1820) var mästare i ämbetet från 1794 och fram till sin död. Det innebar att han verkade under Gustav IV Adolfs, Karl XIII:s och även Karl XIV Johans tid, alltså i brytningstiden mellan det gustavianska och empiren.
 
Han föddes i Raumo utanför Åbo och kom som 16-åring till Stockholm. Hans skicklighet som stolmakare och hans fantasifulla modellrikedom renderade honom många prestigefyllda uppdrag. Han blev känd för sina mjukt svängda baljfåtöljer på bock eller lejonfötter, fåtöljer med egyptiserande sfinxer och vackra pallar. Han var kunglig hovleverantör med stora uppdrag till flera slott, bland annat Stockholms slott samt Rosersbergs och Gripsholms slott. Han var otroligt produktiv och på varenda klassisk auktion säljs hans stolar. Ibland märkta E S men för det mesta omärkta. Beställaren visste ju vem Ephraim Ståhl var.
En möbel som bär han signatur
 
Ephraim Ståhl