/ Allmänt / Stilhistoria /

Utställning: Hem från 1500 till idag


I utställningen "Hem och bostad", som öppnade den 22 maj på Nordiska museet kan man se hur vi bott och möblerat våra hem från 1500-talet och fram till idag. Kanske finns det något att lära, något vi kan återuppta eller ta till sig av. Inte minst i ljuset av Alf Henrikssons ord: 
 
Den kan inte blicka framåt
Som inte kan blicka bakåt. 
Den sörjer illa för barnbarn
Som inte har intresse för farfar.
De vet föga om rummet
Som inte har känsla för tiden.
Den vet föga om andra
Som lever blott här och nu.
 
Foto: målning 1830. Foto av Peter segemark, Nordiska museet